fun88cup เทคโนโลยีที่สองคือ พลังงานจากแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในพลังงานสะอาด  ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ราคาแผงโซลาร์ที่ใช้ผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้ลดลงอย่างรวดเร็ว จนทำให้การผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์จะมีราคาถูกกว่าการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ จึงเป็นที่น่าจับตาดูอย่างใกล้ชิด และหลายประเทศเริ่มปรับกลยุทธ์สัดส่วนแหล่งพลังงานของประเทศตนเองแล้ว โดยเฉพาะในตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นเจ้าของบ่อน้ำมันเองเมื่อใดที่เราสามารถกักเก็บพลังงานได้ในราคาที่ถูกลง เมื่อนั้นพลังงานจากแสงอาทิตย์จะเป็นที่นิยมแพร่หลายมากขึ้น ตอนนี้กำลังรอให้ราคาแบตเตอรี่ ถูกลงเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นกับราคาแผงโซลาร์ค่ะ

fun88cup

fun88cup เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการคมนาคมในทางดิ่ง

เช่น โดรนขนาดใหญ่ที่ใช้ขนส่งผู้โดยสาร หรือโดรนใช้ส่งของต่างๆให้ถึงมือผู้รับ (ซึ่งปัจจุบันยังมีราคาแพง) และยานที่ขับเคลื่อนด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นในแนวราบ เช่น บนถนน หรือแนวดิ่ง จะทำให้การคมนาคมของโลกในอนาคตเปลี่ยนไปเทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติ อาจจะทำให้ความจำเป็นที่จะมีโรงงานผลิตสิ่งของลดลง และการเก็บสต็อคสินค้าลดลง เพราะผู้ใช้ จะสั่งพิมพ์เมื่อมีความต้องการใช้เท่านั้น ไม่ต้องเผื่อเวลาขนส่งจากโรงงานถึงท่าเรือ ถึงคลังสินค้า ถึงร้านค้า และถึงมือผู้บริโภค

fun88cup

พูดถึงการพิมพ์สามมิติ ดิฉันยังรู้สึกกระอักกระอ่วนกับ ที่วิทยากรกล่าวถึง fun88 casino

“การพิมพ์อาหาร” ดิฉันมองว่า จะต้องมีคนรุ่นเก่าแบบดิฉันที่อาจจะยอมใช้ของใช้ที่เกิดจากการพิมพ์สามมิติ แต่ไม่น่าจะอยากรับประทานอาหารที่เกิดจากการพิมพ์สามมิติเท่าไรนักทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการเกษตร การเข้าใจยีนส์ที่จะทำให้พืชเน่าเสีย อาจจะสามารถทำให้เกิดการตัดแต่งยีนส์ หรือใส่ตัวกินแบคทีเรียที่จะทำให้พืชเน่าเสียได้ เมื่อไม่มีแบคทีเรีย พืชผักก็จะไม่เน่าเสีย เราอาจจะไม่ต้องมีตู้เย็นเอาไว้ถนอมอาหาร เพราะสามารถมีวัตถุดิบอาหารสดๆ มากมาย

fun88 casino

ในทำนองเดียวกัน การเข้าใจยีนส์ และเทคโนโลยีในการตัดต่อยีนส์ fun88 ios

ก็จะสามารถทำให้เราสามารถรักษาโรคต่างๆโดยการเข้าไปจัด ปรับแต่งยีนส์เหล่านั้น ไม่ให้กลายพันธุ์ ไม่ให้เกิดการอักเสบ ถือเป็นการแก้ไขที่ต้นเหตุ  นอกจากนี้ การเพาะเลี้ยงอวัยวะ ซึ่งสามารถจะนำมาใช้ทดแทนอวัยวะของคนที่เสียไป ก็จะช่วยให้คนเรามีอายุยืนยาวได้สมองกล หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence – AI) playig88 ที่มีพัฒนาการไปอย่างมาก จะช่วยให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การคาดการณ์ การวินิจฉัยปัญหา การหาสาเหตุของความผิดปกติ ทั้งในร่างกายของมนุษย์และในกระบวนการทำงาน หรือการผลิต หรือการอุตสาหกรรม หรือการบริการของโลกในอนาคตได้มากขึ้นเรื่อยๆ

fun88 ios

Leave a Comment